I nostri progetti realizzati

MusicArTerapia, Globalità dei linguaggi

xxxxxxxxxxxxxxx

 

Corsi di creazione: maschere di cartapesta

xxxxxxxxxxxxxxx

 

Ippoterapia

xxxxxxxxxxxxxxx

 

Laboratorio di ceramica

xxxxxxxxxxxxxxx

 

Danze popolari

xxxxxxxxxxxxxxx

 

Teatro integrato con stranieri

xxxxxxxxxxxxxxx